.

Příbalový leták SYNTROXINE 100 MIKROGRAMďż˝ Mďż˝KKďż˝ TOBOLKY – POR CPS MOL 100X100RG

Při užití léčivého přípravku SYNTROXINE 100 MIKROGRAMďż˝ Mďż˝KKďż˝ TOBOLKY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SYNTROXINE 100 MIKROGRAMďż˝ Mďż˝KKďż˝ TOBOLKY naleznete

  • Co je přípravek SYNTROXINE 100 MIKROGRAMďż˝ Mďż˝KKďż˝ TOBOLKY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SYNTROXINE 100 MIKROGRAMďż˝ Mďż˝KKďż˝ TOBOLKY užívat
  • Jak se přípravek SYNTROXINE 100 MIKROGRAMďż˝ Mďż˝KKďż˝ TOBOLKY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SYNTROXINE 100 MIKROGRAMďż˝ Mďż˝KKďż˝ TOBOLKY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SYNTROXINE 100 MIKROGRAMďż˝ Mďż˝KKďż˝ TOBOLKY