.

Příbalový leták SYNTROXINE 125 MIKROGRAMďż˝ Mďż˝KKďż˝ TOBOLKY – POR CPS MOL 50X125RG

Při užití léčivého přípravku SYNTROXINE 125 MIKROGRAMďż˝ Mďż˝KKďż˝ TOBOLKY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SYNTROXINE 125 MIKROGRAMďż˝ Mďż˝KKďż˝ TOBOLKY naleznete

  • Co je přípravek SYNTROXINE 125 MIKROGRAMďż˝ Mďż˝KKďż˝ TOBOLKY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SYNTROXINE 125 MIKROGRAMďż˝ Mďż˝KKďż˝ TOBOLKY užívat
  • Jak se přípravek SYNTROXINE 125 MIKROGRAMďż˝ Mďż˝KKďż˝ TOBOLKY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SYNTROXINE 125 MIKROGRAMďż˝ Mďż˝KKďż˝ TOBOLKY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SYNTROXINE 125 MIKROGRAMďż˝ Mďż˝KKďż˝ TOBOLKY