.

Příbalový leták TABACUM – POR GRA 4GM 3K-10MK

Při užití léčivého přípravku TABACUM si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TABACUM naleznete

  • Co je přípravek TABACUM a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TABACUM užívat
  • Jak se přípravek TABACUM užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TABACUM uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TABACUM