.

Příbalový leták TABULETTA MAGNESII LACTICI 0.5 CSC – POR TBL NOB 1000X500MG

Při užití léčivého přípravku TABULETTA MAGNESII LACTICI 0.5 CSC si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TABULETTA MAGNESII LACTICI 0.5 CSC naleznete

  • Co je přípravek TABULETTA MAGNESII LACTICI 0.5 CSC a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TABULETTA MAGNESII LACTICI 0.5 CSC užívat
  • Jak se přípravek TABULETTA MAGNESII LACTICI 0.5 CSC užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TABULETTA MAGNESII LACTICI 0.5 CSC uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TABULETTA MAGNESII LACTICI 0.5 CSC