.

Příbalový leták TACHOSIL – DRM SPO 9.5X4.8CM

Při užití léčivého přípravku TACHOSIL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TACHOSIL naleznete

  • Co je přípravek TACHOSIL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TACHOSIL užívat
  • Jak se přípravek TACHOSIL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TACHOSIL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TACHOSIL