.

Příbalový leták TACNI 1 MG – POR CPS DUR 50X1MG

Při užití léčivého přípravku TACNI 1 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TACNI 1 MG naleznete

  • Co je přípravek TACNI 1 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TACNI 1 MG užívat
  • Jak se přípravek TACNI 1 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TACNI 1 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TACNI 1 MG