.

Příbalový leták TACROLIMUS ACCORD 5 MG – POR CPS DUR 30X5MG

Při užití léčivého přípravku TACROLIMUS ACCORD 5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TACROLIMUS ACCORD 5 MG naleznete

  • Co je přípravek TACROLIMUS ACCORD 5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TACROLIMUS ACCORD 5 MG užívat
  • Jak se přípravek TACROLIMUS ACCORD 5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TACROLIMUS ACCORD 5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TACROLIMUS ACCORD 5 MG