.

Příbalový leták TACROLIMUS INTAS 1 MG – POR CPS DUR 20X1MG

Při užití léčivého přípravku TACROLIMUS INTAS 1 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TACROLIMUS INTAS 1 MG naleznete

  • Co je přípravek TACROLIMUS INTAS 1 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TACROLIMUS INTAS 1 MG užívat
  • Jak se přípravek TACROLIMUS INTAS 1 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TACROLIMUS INTAS 1 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TACROLIMUS INTAS 1 MG