.

Příbalový leták TAFEN NASAL 50 MCG – NAS SPR SUS 200Dďż˝V

Při užití léčivého přípravku TAFEN NASAL 50 MCG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TAFEN NASAL 50 MCG naleznete

  • Co je přípravek TAFEN NASAL 50 MCG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TAFEN NASAL 50 MCG užívat
  • Jak se přípravek TAFEN NASAL 50 MCG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TAFEN NASAL 50 MCG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TAFEN NASAL 50 MCG