.

Příbalový leták TAFLOSIN 0.4 MG – POR CPS RDR 60X0.4MG

Při užití léčivého přípravku TAFLOSIN 0.4 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TAFLOSIN 0.4 MG naleznete

  • Co je přípravek TAFLOSIN 0.4 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TAFLOSIN 0.4 MG užívat
  • Jak se přípravek TAFLOSIN 0.4 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TAFLOSIN 0.4 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TAFLOSIN 0.4 MG