.

Příbalový leták TAFLOTAN 15 MIKROGRAMďż˝/ML Oďż˝Nďż˝ KAPKY. ROZTOK. JEDNODďż˝VKOVďż˝ OBAL – OPH GTT SOL 90X0.3ML

Při užití léčivého přípravku TAFLOTAN 15 MIKROGRAMďż˝/ML Oďż˝Nďż˝ KAPKY. ROZTOK. JEDNODďż˝VKOVďż˝ OBAL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TAFLOTAN 15 MIKROGRAMďż˝/ML Oďż˝Nďż˝ KAPKY. ROZTOK. JEDNODďż˝VKOVďż˝ OBAL naleznete

  • Co je přípravek TAFLOTAN 15 MIKROGRAMďż˝/ML Oďż˝Nďż˝ KAPKY. ROZTOK. JEDNODďż˝VKOVďż˝ OBAL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TAFLOTAN 15 MIKROGRAMďż˝/ML Oďż˝Nďż˝ KAPKY. ROZTOK. JEDNODďż˝VKOVďż˝ OBAL užívat
  • Jak se přípravek TAFLOTAN 15 MIKROGRAMďż˝/ML Oďż˝Nďż˝ KAPKY. ROZTOK. JEDNODďż˝VKOVďż˝ OBAL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TAFLOTAN 15 MIKROGRAMďż˝/ML Oďż˝Nďż˝ KAPKY. ROZTOK. JEDNODďż˝VKOVďż˝ OBAL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TAFLOTAN 15 MIKROGRAMďż˝/ML Oďż˝Nďż˝ KAPKY. ROZTOK. JEDNODďż˝VKOVďż˝ OBAL