.

Příbalový leták TAGREN – POR TBL FLM 90X250MG

Při užití léčivého přípravku TAGREN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TAGREN naleznete

  • Co je přípravek TAGREN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TAGREN užívat
  • Jak se přípravek TAGREN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TAGREN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TAGREN