.

Příbalový leták TAIRA 4 MG/5 ML KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK – INF CNC SOL 4X5ML/4MG I

Při užití léčivého přípravku TAIRA 4 MG/5 ML KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TAIRA 4 MG/5 ML KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK naleznete

  • Co je přípravek TAIRA 4 MG/5 ML KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TAIRA 4 MG/5 ML KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK užívat
  • Jak se přípravek TAIRA 4 MG/5 ML KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TAIRA 4 MG/5 ML KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TAIRA 4 MG/5 ML KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK