.

Příbalový leták TALCID – POR TBL MND 50X500MG

Při užití léčivého přípravku TALCID si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TALCID naleznete

  • Co je přípravek TALCID a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TALCID užívat
  • Jak se přípravek TALCID užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TALCID uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TALCID