.

Příbalový leták TALVOSILEN FORTE – POR CPS DUR 10

Při užití léčivého přípravku TALVOSILEN FORTE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TALVOSILEN FORTE naleznete

  • Co je přípravek TALVOSILEN FORTE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TALVOSILEN FORTE užívat
  • Jak se přípravek TALVOSILEN FORTE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TALVOSILEN FORTE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TALVOSILEN FORTE