.

Příbalový leták TALVOSILEN – POR TBL NOB 20

Při užití léčivého přípravku TALVOSILEN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TALVOSILEN naleznete

  • Co je přípravek TALVOSILEN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TALVOSILEN užívat
  • Jak se přípravek TALVOSILEN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TALVOSILEN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TALVOSILEN