.

Příbalový leták TAMALIS 1 MG/ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK – POR SOL 1X120ML/120MG

Při užití léčivého přípravku TAMALIS 1 MG/ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TAMALIS 1 MG/ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK naleznete

  • Co je přípravek TAMALIS 1 MG/ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TAMALIS 1 MG/ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK užívat
  • Jak se přípravek TAMALIS 1 MG/ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TAMALIS 1 MG/ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TAMALIS 1 MG/ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK