.

Příbalový leták TAMIFLU 12 MG/ML – POR PLV SUS 30GM

Při užití léčivého přípravku TAMIFLU 12 MG/ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TAMIFLU 12 MG/ML naleznete

  • Co je přípravek TAMIFLU 12 MG/ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TAMIFLU 12 MG/ML užívat
  • Jak se přípravek TAMIFLU 12 MG/ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TAMIFLU 12 MG/ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TAMIFLU 12 MG/ML