.

Příbalový leták TAMIFLU 45 MG – POR CPS DUR 10X45MG

Při užití léčivého přípravku TAMIFLU 45 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TAMIFLU 45 MG naleznete

  • Co je přípravek TAMIFLU 45 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TAMIFLU 45 MG užívat
  • Jak se přípravek TAMIFLU 45 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TAMIFLU 45 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TAMIFLU 45 MG