.

Příbalový leták TAMIPRO – POR CPS PRO 100X0.4MG

Při užití léčivého přípravku TAMIPRO si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TAMIPRO naleznete

  • Co je přípravek TAMIPRO a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TAMIPRO užívat
  • Jak se přípravek TAMIPRO užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TAMIPRO uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TAMIPRO