.

Příbalový leták TAMOXIFEN EBEWE“ 20 MG“ – POR TBL NOB 40X20MG

Při užití léčivého přípravku TAMOXIFEN EBEWE“ 20 MG“ si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TAMOXIFEN EBEWE“ 20 MG“ naleznete

  • Co je přípravek TAMOXIFEN EBEWE“ 20 MG“ a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TAMOXIFEN EBEWE“ 20 MG“ užívat
  • Jak se přípravek TAMOXIFEN EBEWE“ 20 MG“ užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TAMOXIFEN EBEWE“ 20 MG“ uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TAMOXIFEN EBEWE“ 20 MG“