.

Příbalový leták TAMSULOSIN HCL SANDOZ 0.4 – POR CPS RDR 56X0.4MG

Při užití léčivého přípravku TAMSULOSIN HCL SANDOZ 0.4 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TAMSULOSIN HCL SANDOZ 0.4 naleznete

  • Co je přípravek TAMSULOSIN HCL SANDOZ 0.4 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TAMSULOSIN HCL SANDOZ 0.4 užívat
  • Jak se přípravek TAMSULOSIN HCL SANDOZ 0.4 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TAMSULOSIN HCL SANDOZ 0.4 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TAMSULOSIN HCL SANDOZ 0.4