.

Příbalový leták TAMSULOSIN HCL SANDOZ 0.4 PROLONG – POR TBL FPR 60X0.4MG

Při užití léčivého přípravku TAMSULOSIN HCL SANDOZ 0.4 PROLONG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TAMSULOSIN HCL SANDOZ 0.4 PROLONG naleznete

  • Co je přípravek TAMSULOSIN HCL SANDOZ 0.4 PROLONG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TAMSULOSIN HCL SANDOZ 0.4 PROLONG užívat
  • Jak se přípravek TAMSULOSIN HCL SANDOZ 0.4 PROLONG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TAMSULOSIN HCL SANDOZ 0.4 PROLONG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TAMSULOSIN HCL SANDOZ 0.4 PROLONG