.

Příbalový leták TAMUROX – POR CPS PRO 56X0.4MG

Při užití léčivého přípravku TAMUROX si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TAMUROX naleznete

  • Co je přípravek TAMUROX a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TAMUROX užívat
  • Jak se přípravek TAMUROX užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TAMUROX uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TAMUROX