.

Příbalový leták TANAKAN – POR TBL FLM 30X40MG

Při užití léčivého přípravku TANAKAN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TANAKAN naleznete

  • Co je přípravek TANAKAN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TANAKAN užívat
  • Jak se přípravek TANAKAN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TANAKAN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TANAKAN