.

Příbalový leták TANTUM VERDE EUCALYPTUS – ORM PAS 40X3MG

Při užití léčivého přípravku TANTUM VERDE EUCALYPTUS si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TANTUM VERDE EUCALYPTUS naleznete

  • Co je přípravek TANTUM VERDE EUCALYPTUS a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TANTUM VERDE EUCALYPTUS užívat
  • Jak se přípravek TANTUM VERDE EUCALYPTUS užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TANTUM VERDE EUCALYPTUS uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TANTUM VERDE EUCALYPTUS