.

Příbalový leták TANTUM VERDE MINT – ORM PAS 40X3MG

Při užití léčivého přípravku TANTUM VERDE MINT si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TANTUM VERDE MINT naleznete

  • Co je přípravek TANTUM VERDE MINT a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TANTUM VERDE MINT užívat
  • Jak se přípravek TANTUM VERDE MINT užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TANTUM VERDE MINT uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TANTUM VERDE MINT