.

Příbalový leták TANTUM VERDE SPRAY FORTE – ORM SPR 15ML 0.30

Při užití léčivého přípravku TANTUM VERDE SPRAY FORTE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TANTUM VERDE SPRAY FORTE naleznete

  • Co je přípravek TANTUM VERDE SPRAY FORTE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TANTUM VERDE SPRAY FORTE užívat
  • Jak se přípravek TANTUM VERDE SPRAY FORTE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TANTUM VERDE SPRAY FORTE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TANTUM VERDE SPRAY FORTE