.

Příbalový leták TANTUM VERDE SPRAY – ORM SPR 30ML 0.15

Při užití léčivého přípravku TANTUM VERDE SPRAY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TANTUM VERDE SPRAY naleznete

  • Co je přípravek TANTUM VERDE SPRAY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TANTUM VERDE SPRAY užívat
  • Jak se přípravek TANTUM VERDE SPRAY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TANTUM VERDE SPRAY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TANTUM VERDE SPRAY