.

Příbalový leták TANYZ ERAS 0.4 MG – POR TBL PRO 98X0.4MG III

Při užití léčivého přípravku TANYZ ERAS 0.4 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TANYZ ERAS 0.4 MG naleznete

  • Co je přípravek TANYZ ERAS 0.4 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TANYZ ERAS 0.4 MG užívat
  • Jak se přípravek TANYZ ERAS 0.4 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TANYZ ERAS 0.4 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TANYZ ERAS 0.4 MG