.

Příbalový leták TANYZ – POR CPS RDR 28X0.4MG

Při užití léčivého přípravku TANYZ si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TANYZ naleznete

  • Co je přípravek TANYZ a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TANYZ užívat
  • Jak se přípravek TANYZ užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TANYZ uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TANYZ