.

Příbalový leták TARAXACUM DENS LEONIS – POR GRA 4GM 3K-10MK

Při užití léčivého přípravku TARAXACUM DENS LEONIS si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TARAXACUM DENS LEONIS naleznete

  • Co je přípravek TARAXACUM DENS LEONIS a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TARAXACUM DENS LEONIS užívat
  • Jak se přípravek TARAXACUM DENS LEONIS užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TARAXACUM DENS LEONIS uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TARAXACUM DENS LEONIS