.

Příbalový leták TARDYFERON-FOL – POR TBL RET 30

Při užití léčivého přípravku TARDYFERON-FOL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TARDYFERON-FOL naleznete

  • Co je přípravek TARDYFERON-FOL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TARDYFERON-FOL užívat
  • Jak se přípravek TARDYFERON-FOL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TARDYFERON-FOL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TARDYFERON-FOL