.

Příbalový leták TARDYFERON – POR TBL RET 30

Při užití léčivého přípravku TARDYFERON si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TARDYFERON naleznete

  • Co je přípravek TARDYFERON a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TARDYFERON užívat
  • Jak se přípravek TARDYFERON užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TARDYFERON uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TARDYFERON