.

Příbalový leták TARENTULA HISPANA – POR GRA 4GM 3K-10MK

Při užití léčivého přípravku TARENTULA HISPANA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TARENTULA HISPANA naleznete

  • Co je přípravek TARENTULA HISPANA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TARENTULA HISPANA užívat
  • Jak se přípravek TARENTULA HISPANA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TARENTULA HISPANA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TARENTULA HISPANA