.

Příbalový leták TARGOCID 200 MG – INJ+POR PSO LQF 1X200MG

Při užití léčivého přípravku TARGOCID 200 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TARGOCID 200 MG naleznete

  • Co je přípravek TARGOCID 200 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TARGOCID 200 MG užívat
  • Jak se přípravek TARGOCID 200 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TARGOCID 200 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TARGOCID 200 MG