.

Příbalový leták TARGRETIN – POR CPS MOL 100X75MG

Při užití léčivého přípravku TARGRETIN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TARGRETIN naleznete

  • Co je přípravek TARGRETIN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TARGRETIN užívat
  • Jak se přípravek TARGRETIN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TARGRETIN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TARGRETIN