.

Příbalový leták TARKA 180/2 MG TBL. – POR TBL RET 28

Při užití léčivého přípravku TARKA 180/2 MG TBL. si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TARKA 180/2 MG TBL. naleznete

  • Co je přípravek TARKA 180/2 MG TBL. a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TARKA 180/2 MG TBL. užívat
  • Jak se přípravek TARKA 180/2 MG TBL. užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TARKA 180/2 MG TBL. uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TARKA 180/2 MG TBL.