.

Příbalový leták TAROFLOX 200 – POR TBL FLM 10X200MG

Při užití léčivého přípravku TAROFLOX 200 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TAROFLOX 200 naleznete

  • Co je přípravek TAROFLOX 200 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TAROFLOX 200 užívat
  • Jak se přípravek TAROFLOX 200 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TAROFLOX 200 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TAROFLOX 200