.

Příbalový leták TASMAR 200 MG – POR TBL FLM 30X200MG

Při užití léčivého přípravku TASMAR 200 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TASMAR 200 MG naleznete

  • Co je přípravek TASMAR 200 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TASMAR 200 MG užívat
  • Jak se přípravek TASMAR 200 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TASMAR 200 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TASMAR 200 MG