.

Příbalový leták TAXOL PRO INJ. – INF CNC SOL 1X5ML

Při užití léčivého přípravku TAXOL PRO INJ. si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TAXOL PRO INJ. naleznete

  • Co je přípravek TAXOL PRO INJ. a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TAXOL PRO INJ. užívat
  • Jak se přípravek TAXOL PRO INJ. užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TAXOL PRO INJ. uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TAXOL PRO INJ.