.

Příbalový leták TAXOTERE 160 MG/8 ML – INF CNC SOL 1X8ML/160MG

Při užití léčivého přípravku TAXOTERE 160 MG/8 ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TAXOTERE 160 MG/8 ML naleznete

  • Co je přípravek TAXOTERE 160 MG/8 ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TAXOTERE 160 MG/8 ML užívat
  • Jak se přípravek TAXOTERE 160 MG/8 ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TAXOTERE 160 MG/8 ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TAXOTERE 160 MG/8 ML