.

Příbalový leták TAXOTERE 20 MG – INF CSL LQF 0.5ML/20MG+S

Při užití léčivého přípravku TAXOTERE 20 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TAXOTERE 20 MG naleznete

  • Co je přípravek TAXOTERE 20 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TAXOTERE 20 MG užívat
  • Jak se přípravek TAXOTERE 20 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TAXOTERE 20 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TAXOTERE 20 MG