.

Příbalový leták TAXOTERE 80 MG/4 ML – INF CNC SOL 1X4ML/80MG

Při užití léčivého přípravku TAXOTERE 80 MG/4 ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TAXOTERE 80 MG/4 ML naleznete

  • Co je přípravek TAXOTERE 80 MG/4 ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TAXOTERE 80 MG/4 ML užívat
  • Jak se přípravek TAXOTERE 80 MG/4 ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TAXOTERE 80 MG/4 ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TAXOTERE 80 MG/4 ML