.

Příbalový leták TAZIP 4 G/0.5 G – INJ+INF PLV SOL 10X4.5GM

Při užití léčivého přípravku TAZIP 4 G/0.5 G si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TAZIP 4 G/0.5 G naleznete

  • Co je přípravek TAZIP 4 G/0.5 G a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TAZIP 4 G/0.5 G užívat
  • Jak se přípravek TAZIP 4 G/0.5 G užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TAZIP 4 G/0.5 G uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TAZIP 4 G/0.5 G