.

Příbalový leták TAZOCIN 2 G/0.25 G – INJ PLV SOL 12X2.25GM

Při užití léčivého přípravku TAZOCIN 2 G/0.25 G si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TAZOCIN 2 G/0.25 G naleznete

  • Co je přípravek TAZOCIN 2 G/0.25 G a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TAZOCIN 2 G/0.25 G užívat
  • Jak se přípravek TAZOCIN 2 G/0.25 G užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TAZOCIN 2 G/0.25 G uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TAZOCIN 2 G/0.25 G