.

Příbalový leták TAZOCIN 4 G/0.5 G – INJ PLV SOL 5X4.5GM

Při užití léčivého přípravku TAZOCIN 4 G/0.5 G si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TAZOCIN 4 G/0.5 G naleznete

  • Co je přípravek TAZOCIN 4 G/0.5 G a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TAZOCIN 4 G/0.5 G užívat
  • Jak se přípravek TAZOCIN 4 G/0.5 G užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TAZOCIN 4 G/0.5 G uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TAZOCIN 4 G/0.5 G