.

Příbalový leták TBL.MAGNESII LACTICI 0.5 GLO – POR TBL NOB 100X500MG

Při užití léčivého přípravku TBL.MAGNESII LACTICI 0.5 GLO si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TBL.MAGNESII LACTICI 0.5 GLO naleznete

  • Co je přípravek TBL.MAGNESII LACTICI 0.5 GLO a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TBL.MAGNESII LACTICI 0.5 GLO užívat
  • Jak se přípravek TBL.MAGNESII LACTICI 0.5 GLO užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TBL.MAGNESII LACTICI 0.5 GLO uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TBL.MAGNESII LACTICI 0.5 GLO