.

Příbalový leták Tďż˝EZALKOVďż˝ ďż˝AJ – POR SPC 15X1.5GM

Při užití léčivého přípravku Tďż˝EZALKOVďż˝ ďż˝AJ si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku Tďż˝EZALKOVďż˝ ďż˝AJ naleznete

  • Co je přípravek Tďż˝EZALKOVďż˝ ďż˝AJ a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tďż˝EZALKOVďż˝ ďż˝AJ užívat
  • Jak se přípravek Tďż˝EZALKOVďż˝ ďż˝AJ užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek Tďż˝EZALKOVďż˝ ďż˝AJ uchovávat

Stáhnout příbalový leták – Tďż˝EZALKOVďż˝ ďż˝AJ