.

Příbalový leták TEARS NATURALE II – OPH GTT SOL 1X15ML

Při užití léčivého přípravku TEARS NATURALE II si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TEARS NATURALE II naleznete

  • Co je přípravek TEARS NATURALE II a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEARS NATURALE II užívat
  • Jak se přípravek TEARS NATURALE II užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TEARS NATURALE II uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TEARS NATURALE II